Kokoomus

Liity Katjan tukijoukkoihin

Tykkää Katjan Facebook-sivusta ja jätä omat terveisesi!

YHTEYSTIEDOT

Katja Lindqvist
Koriankuja 7
45130 Kouvola

0400 988 366
katja.lindqvist@seniorshop.fi

"Katja on tehokas ja energinen yrittäjä. Katja haluaa olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Hänelle tärkeitä asioita ovat perheiden varhainen tukeminen, liikunta sekä yrittäjien mahdollisuudet menestyä ja luoda lisää työpaikkoja. Katja tekee työtä palvelukodeissa ja -asunnoissa ja sen ansiosta hänen sydäntään lähellä on sekä hoitohenkilökunnan jaksaminen, että ikäihmisten hyvinvointi. Katja on positiivisesti asioihin suhtautuva tehokas asiaosaaja. Suosittelen häntä lämpimästi."
Carita Orlando, yrittäjä, kaupunginvaltuutettu, Vantaa

"Nyt jos koskaan politiikassa tarvitaan energistä otetta, yhteistyökykyä ja yrittäjäasennetta. Tunnen Katjan ja tiedän, että nämä ominaisuudet yhdessä hänen laajan kontaktiverkostonsa kanssa tekevät hänestä hyvän ja vaikutuskykyisen valtuutetun."
Jukka Kopra, kansanedustaja, yrittäjä, Lappeenranta

"Katja on ilopilleri, jonka kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä. Toimelias, tunnollinen asioihin tarttuva Empun äiti, joka on sinnikkyydellä hoitanut asiat kun asiat loppuun saakka."
Entiset Empun hoitotädit Pike ja Tuija

"Katja, puheenjohtajamme on vauhdikas ja aikaansaava perheenäiti! Yrittäjä ja aktiivinen kotikaupunkimme Kouvolan puolustaja! Iloinen olemus saa muutkin innostumaan! Katja huomioi kaikki ikäryhmät tasapuolisesti, lapsiperheistä seniorikansalaisiin! On ilo olla Katjan joukoissa!"
Kirsti Rautio, Kouvolan Kokoomusnaiset ry:n aktiivinen jäsen

"Katja on nainen joka tarttuu toimeen ja hoitaa sen mitä lupaa. Yrittäjänä Katja tuo uutta ja tuoretta näkemystä kunnallispolitiikkaan sekä saa varmasti äänensä kuuluviin."
Antti Lahtinen, yrittäjä, Kouvola

"Loppumattomalla energialla varustettu, persoonallinen nainen, jonka yrittelijäisyys ja into on vertaansa vaille".
Mia Lilja, ystävä ja myyjä

"Yrittäjänä olen tehnyt paljon yhteistyötä Katjan kanssa. Projektit ovat aina hoituneet innostavasti ja täydellä energialla aikataulussaan. Katja on aina valmis tarjoamaan apuaan kiperissäkin tilanteissa"
Tiina Järvinen, yrittäjä

"Mielestäni Katja on loistovalinta valtuustoon, Koska: Katja on todellinen tiimityöntekijä, jonka kanssa yhteistyö on helppoa. Tämän sain ilokseni huomata useasti yhteisen verkostomarkkinointi vuosiemme aikana! Katja tarttui haasteisiin ja toimi määrätietoisesti yhteiseten tavoitteiden saavuttamiseksi. Minkä Katja lupasi, sen hän teki!

Lapsiperheiden arki iloineen ja vaatimuksineen on Katjalle tuttu, sillä hän elää juuri sitä, joka päivä. Päiväkotiajan jälkeen on nyt vuorossa koulumaailma ja Emilin jalkapalloharrastus. Näiden kaikkien vaiheiden tukeminen on Katjalle erittäin tärkeää! Näistä syistä johtuen onkin helppoa liittyä Katjan tukijoukkoihin!"
Sari Tikka, lastenhoitaja, itsenäinen Partylite konsultti, mummu ja KPL:n talkoolainen

Äitiys vaikuttaa vahvasti poliittisiin tavoitteisiini ja tulee näkymään toiminnassani kuntapäättäjänä. Yrittäjyyden ja luottamustehtävien vastapainoksi saan voimaa poikani harrastuksesta. Emilin tuoreen jalkapalloharrastuksen myötä meillä alkoi uusi vaihe elämässä. Minulle ja miehelleni ilmestyi uusi yhteinen harrastus: ”talkoilu eli sämpylöiden valmistus yhdessä” sekä harjoitusten ja pelien seuraaminen. Olen oppinut arvostamaan lasten ja nuorten liikunnan sosiaalista ja terveydellistä merkitystä. Olen ylpeä kaikista niistä valmentajista ja talkoolaisista, jotka mahdollistavat tämän lapsille ja nuorille.

Harrastukset ja riittävä liikkuminen sekä kulttuurilliset palvelut tukevat niin lasten kuin ikäihmisten hyvinvointia. Tähän pitää panostaa. Kouvolan on varmistettava, että harrastaminen on mahdollista kaikille riippumatta siitä, mikä henkilön taloudellinen tai sosiaalinen tilanne on. Jokainen liikuntaan sijoitettu euro maksaa itsensä tuplasti takaisin. Liikuntapaikkojen kunnossapidosta on huolehdittava.

Kouvola on lähtenyt hienosti aktivoimaan asukkaita, jotka saavat takuueläkettä tai täydentävää toimeentulotukea. Käyttöön on otettu Virta-kortti (20€/vuosi), jolla pääsee käyttämään liikunta- ja kulttuuripalveluja hyvin edullisesti. Korttia voi käyttää esim. uimahalleihin, kuntosaleille ja Poikilo-museoihin. (KS 12.1. Kouvola tarjoaa pienituloisille edullisen pääsyn liikunta- ja kulttuuripalveluihin)

Kun vuonna 2013 aloitin Senior Shop -yrittäjänä, kuulin usein kommentteja, että eikö nyt ole huono aika aloittaa yrittäjänä, kun koko Suomi voi taloudellisesti pahoin? Nyt vuonna 2017 kysyttiin, miksi lähdet kuntavaaleihin, kun ajat ovat niin huonot ja joudutte tekemään vain ikäviä päätöksiä? Vastaukseni heille on: koska haluan olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Olen määrätietoinen, pidän haasteista ja uskallan tehdä vaikeitakin päätöksiä tehdäkseni kotikaupungistamme kaikille hyvän paikan asua ja elää. Uskon omiin arvoihini ja pystyn katsomaan peiliin päätöksen jälkeen. Ihmisen pitää olla rehellinen ja pystyä seisomaan sanojensa takana. Uskon vahvasti Kouvolan mahdollisuuksiin menestyä ja kehittyä. Uskon tulevaisuuteen ja sen meille tuomiin mahdollisuuksiin.

Kunnan tärkein tehtävä on olla toimintaedellytysten ja ennen kaikkea verkostojen luoja. Kunta tulee olemaan tulevaisuudessa valtaosalle yrittäjistä lähin yhteistyökumppani.

Kunnanvaltuustoissa ei pitäisi pohtia, miten palvelut tuotetaan, vaan mistä tai keneltä ne ostetaan. Kuntien palveluyritysten roolia markkinoilla pitäisi vähentää, koska yksityiset yritykset pystyvät tuottamaan palvelut tehokkaasti ja voivat julkisten asiakkuuksien avulla kasvaa, kansainvälistyä ja työllistää.

Kuntien hankinnat ovat erittäin suuressa roolissa yritysten menestymisessä ja mahdollisuudessa kasvaa ja työllistää. Kun kunta tukee paikallista yritystä, se tuo myös verotuloja kunnalle ja siitä saadaan moninkertaiset hyödyt. Varsinkin pk-yritysten pääsy mukaan markkinoille synnyttää aitoa kilpailua. Palveluseteleiden lisääminen uusille aloille ja yrittäjille auttaa yrityksiä kasvamaan ja säilyttämään työpaikkoja kaupungissa. Palveluja tullaan jatkossa viemään enemmän suoraan asiakkaan luo. Ei siis enää kiinalaisia kiviä, vaan tuetaan ensisijaisesti oman kaupungin yrittäjiä ja tekijöitä. Näin tuemme Kouvolaa kehittymään vetovoimaiseksi ja yrittäjiä kannustavaksi kaupungiksi.

Päätöksentekoprosessit on saatava nopeammiksi. Esimerkiksi Kellomäen kiertoliittymän rakennustyöt on aloitettava mahdollisimman nopeasti. Liikennemäärän kasvu kyseisellä risteysalueella muodostaa turvallisuusriskin, johon vastuullisten päättäjien tulee reagoida pikaisesti. Nykyiset liikennejärjestelyt haittaavat alueen jo käynnissä olevaa kehitystä. Tästä syystä moni autoilija varmasti tekee tietoisen valinnan asioida siellä minne helpoiten pääsee. (Uutinen KS 28.2.2017 Kiertoliittymän rakennustyöt aloitetaan)

Lopuksi esitän haasteen kaikille uusille valtuutetuille: kaikkien on opittava ajattelemaan Kouvolaa yhtenä kaupunkina. Siltapolitikoinnin on loputtava. Se on vaikeuttanut ja hidastanut päätöksentekoa kaupungissamme. Tästä on ollut vain haittaa kuntalaisille.

PERHE on minulle erittäin tärkeä, ja ilman rakkaan puolisoni sekä perheeni ja ympärilläni olevien ystävien apua en toimisi aktiivisesti järjestötoiminnassa tai politiikassa. Meidän kaikkien hyvinvointi lähtee perheestä. Se on arvoista tärkein. Olen itse kasvanut yrittäjäperheessä ja saanut hyvän koulun elämää varten. Olen oppinut selviämään ja ottamaan vastuuta itsestäni ja läheisistäni.

Perheille tulee tarjota riittävästi asianmukaista tietoa omalla alueella järjestettävistä palveluista ja toiminnoista. Tarvitaan myös toimintaympäristö, jossa perheet voivat osallistua, ystävystyä ja saada vertaistukea. Perhepuistojen sekä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten osaamista tulee hyödyntää entistä enemmän.

Varhaiskasvatus ja koulu ovat lapsen keskeisiä kasvuympäristöjä. Parhaimmillaan ne lisäävät lasten välistä tasa-arvoa. Kaupungin eri alueilla tulee olla sopivankokoiset päiväkotiryhmät. Luokkakoot eivät saa nousta liian suuriksi kouluissa. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen koulutiehen. Aamu- ja iltapäiväkerhoja on oltava jatkossakin 1.–2.-luokkalaisille.

Koulurakennusten terveellisyys on taattava. Se on jokaisen lapsen oikeus. Tällä hetkellä Kouvolan koulurakennuksista osa on hyvin huonossa kunnossa ja oppilaat ja opettajat kärsivät huonosta sisäilmasta. Kenenkään lapsen ei tarvitse joutua enää vastaavanlaiseen tilanteeseen kuin Valkealan tai Anjalan kouluissa. Valitettavaa on, että kuntien päätöksenteon hitaudesta on aiheutunut haittaa lasten terveydelle. Terveysongelmilla on negatiivinen vaikutus lasten oppimiseen.

Mielestäni on vastuullista pohtia koulujen yhdistämisiä, mikäli se on mahdollista, tai harkita uusien koulurakennusten rakentamista, jolloin voitaisiin yhdistää samaan tilaan useampia kouluja. Tällöin saisimme isomman uusiin opetussuunnitelmiin soveltuvan koulukeskuksen ja sen yhteyteen voisi liittää muitakin palveluita esim. kerhotilat, kokoontumispaikat lapsille ja nuorille.

Tosiasia on, että väestö vanhenee ja lasten määrä vähenee. Kipeitä päätöksiä on jo jouduttu tekemään ja sama suuntaus tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Päättäjien arvot tullaan punnitsemaan seuraavalla valtuustokaudella. Kuntaveroa ei voida enää nostaa käyttäen perusteena velkojen maksua.

Työni puolesta olen päivittäin ikäihmisten kanssa tekemisissä. Olen oppinut paljon näiden vuosien aikana heidän arjestaan palvelukodeissa ja palveluasunnoissa. Vaikka teen tätä työtä ansaitakseni perheelleni elannon, niin koen saavani joka päivä tästä paljon enemmän kuin mitä rahalla voisi ikinä saavuttaa. Kun näen mummon tai vaarin hymyn saapuessani putiikkini kanssa paikalle, kun saan tuttavallisen halauksen, kun kuuntelen heidän muistojaan nuoruudesta, niin tiedän tekeväni samalla jotakin hyvin arvokasta ja hyvää. Sitä sanotaan välittämiseksi ja toisen ihmisen kunnioittamiseksi.

Olen vuodesta 2013 nähnyt useita satoja palvelutaloja ja palvelukeskuksia. Vaikka meillä asiat ovat toki hyvin verrattuna moneen muuhun maahan, niin olen huolestunut hoitohenkilökunnan jaksamisesta. Vuosien varrella on oppinut arvostamaan heidän tekemään pyyteetöntä työtä, jota he jaksavat tehdä kaiken paineen alla. Meillä on Kouvolassa paljon vapaaehtoisia henkilöitä eri yhdistyksistä, jotka auttavat hoitohenkilökuntaa viemällä palvelutalon asukkaita ulkoilemaan, käyvät tervehtimässä heitä, auttavat ruokailuissa ja käyvät leipomassa heidän kanssaan. Tämä on elintärkeää virikkeellistä toimintaa ja parantaa huomattavasti asukkaiden elämänlaatua. Tietenkään tämä ei saa johtaa siihen, että henkilökuntaa ei palkata lisää, jos siihen on tarve.

Eläkeläisyhdistyksiltä ja kotona asuvien ikäihmisten kanssa keskustelemalla olen saanut paljon kullanarvoista tietoa niistä asioista, jotka vaikuttavat heidän arkeensa ja mitä he kaipaisivat lisää. Esiin on noussut mm. palveluasumiseen hakeutumisen monimutkaisuus ja pitkät jonot, kauempana asuvien julkisen liikenteen pitkät odotusajat ja yksinäisyys. Jokaisella tulee olla mahdollisuus asua kotonaan niin pitkään kun se on turvallista ja mahdollista. Toimiva kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat tässä tärkeässä roolissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoite on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä tullaan siirtämään kunnista maakunnalle viimeistään vuonna 2019. Palvelujen tuottajia tulee tämän jälkeen enemmän ja jokainen kuntalainen voi valita julkisen, yksityisen tai järjestöjen tuottamien palvelujen välillä itselleen sopivan palvelun. Nyt olisi hyvä hetki Kouvolassa ennakoida jo tulevaa maakuntauudistusta ja tarjota kaikille halukkaille (lain edellyttämät vaatimukset täyttäville tahoille) yrittäjille tasapuolinen mahdollisuus tarjota palveluja kaupungin tukemaa palveluseteliä vastaan.

Liity Katjan tukijoukkoihin

Tykkää Katjan Facebook-sivusta ja jätä omat terveisesi!

YHTEYSTIEDOT

Katja Lindqvist
Koriankuja 7
45130 Kouvola

0400 988 366
katja.lindqvist@seniorshop.fi

"Katja on tehokas ja energinen yrittäjä. Katja haluaa olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Hänelle tärkeitä asioita ovat perheiden varhainen tukeminen, liikunta sekä yrittäjien mahdollisuudet menestyä ja luoda lisää työpaikkoja. Katja tekee työtä palvelukodeissa ja -asunnoissa ja sen ansiosta hänen sydäntään lähellä on sekä hoitohenkilökunnan jaksaminen, että ikäihmisten hyvinvointi. Katja on positiivisesti asioihin suhtautuva tehokas asiaosaaja. Suosittelen häntä lämpimästi."
Carita Orlando, yrittäjä, kaupunginvaltuutettu, Vantaa

"Nyt jos koskaan politiikassa tarvitaan energistä otetta, yhteistyökykyä ja yrittäjäasennetta. Tunnen Katjan ja tiedän, että nämä ominaisuudet yhdessä hänen laajan kontaktiverkostonsa kanssa tekevät hänestä hyvän ja vaikutuskykyisen valtuutetun."
Jukka Kopra, kansanedustaja, yrittäjä, Lappeenranta

"Katja on ilopilleri, jonka kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä. Toimelias, tunnollinen asioihin tarttuva Empun äiti, joka on sinnikkyydellä hoitanut asiat kun asiat loppuun saakka."
Entiset Empun hoitotädit Pike ja Tuija

"Katja, puheenjohtajamme on vauhdikas ja aikaansaava perheenäiti! Yrittäjä ja aktiivinen kotikaupunkimme Kouvolan puolustaja! Iloinen olemus saa muutkin innostumaan! Katja huomioi kaikki ikäryhmät tasapuolisesti, lapsiperheistä seniorikansalaisiin! On ilo olla Katjan joukoissa!"
Kirsti Rautio, Kouvolan Kokoomusnaiset ry:n aktiivinen jäsen

"Katja on nainen joka tarttuu toimeen ja hoitaa sen mitä lupaa. Yrittäjänä Katja tuo uutta ja tuoretta näkemystä kunnallispolitiikkaan sekä saa varmasti äänensä kuuluviin."
Antti Lahtinen, yrittäjä, Kouvola

"Loppumattomalla energialla varustettu, persoonallinen nainen, jonka yrittelijäisyys ja into on vertaansa vaille".
Mia Lilja, ystävä ja myyjä

"Yrittäjänä olen tehnyt paljon yhteistyötä Katjan kanssa. Projektit ovat aina hoituneet innostavasti ja täydellä energialla aikataulussaan. Katja on aina valmis tarjoamaan apuaan kiperissäkin tilanteissa"
Tiina Järvinen, yrittäjä

"Mielestäni Katja on loistovalinta valtuustoon, Koska: Katja on todellinen tiimityöntekijä, jonka kanssa yhteistyö on helppoa. Tämän sain ilokseni huomata useasti yhteisen verkostomarkkinointi vuosiemme aikana! Katja tarttui haasteisiin ja toimi määrätietoisesti yhteiseten tavoitteiden saavuttamiseksi. Minkä Katja lupasi, sen hän teki!

Lapsiperheiden arki iloineen ja vaatimuksineen on Katjalle tuttu, sillä hän elää juuri sitä, joka päivä. Päiväkotiajan jälkeen on nyt vuorossa koulumaailma ja Emilin jalkapalloharrastus. Näiden kaikkien vaiheiden tukeminen on Katjalle erittäin tärkeää! Näistä syistä johtuen onkin helppoa liittyä Katjan tukijoukkoihin!"
Sari Tikka, lastenhoitaja, itsenäinen Partylite konsultti, mummu ja KPL:n talkoolainen